Moja Joomla - to co wiem.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character
joomla

Joomla! to wspania?y system.

Jego mo?liwo?ci s? praktycznie nieograniczone, chyba ?e brakiem wybora?ni. Mo?na j? dostosowa? do w?asnych potrzeb, jest bardzo podatna, w dobrym tego s?owa znaczeniu na wszelkie modyfikacje. Od razu jednak przestrzegam: je?li wydaje Ci si?, ?e zainstalujesz joomle i ona sama za Ciebie wszystko zrobi to jeste? w grubym b?edzie, to raz, dwa daj sobie spokj.

Je?li nie masz wielkich wymaga? i chcesz stworzy? prost? witryn?, standardowa paczka instalacyjna powinna wystarczy?. Jednak w przypadku pewnych sprecyzowanych potrzeb b?dziesz potrzebowa? czasu i cierpliwo?ci. St?d te? pomys? na tego typu witryn?, czyli moje zmagania z jooml?.

Najwa?niejsza rzecz, ktr? wyja?nijmy sobie na pocz?tku: JOOMLA jest 100% DARMOWA. Zarwno do domowych zastosowa?, jak i komercyjnych. Jest systemem zbudowanym na zasadzie CMS (sytem zarz?dzania tre?ci?) czyli posiada panel administracyjny, w ktrym zarz?dzasz zawarto?ci? strony g?wnej. Jego konstrukcja jest elastyczna: do g?wnego szkieletu systemu mo?na doinstalowywa? "komponenty", "modu?y" i r?nego rodzaju pluginy odpowiadaj?ce za wszelkie Twoje fanaberie.

I tu si? zaczynaj? k?opoty.

Sporo z nich jest p?atnych. Je?li ma si? kas?, mo?na tego nie czyta?. Kupuje si? gotowe modu?y i "wi?ta wio". Kiedy jednak trzeba skorzysta? z darmowych dodatkw, jest du?o trudniej, bo: trzeba si? przebi? przez ca?? ich mas?, a? znajdzie si? ten, ktry si? nadaje, a potem dostosowa? go do w?asnej witryny i "nauczy?" si? go dobrze i sprawnie obs?ugiwa?. Cierpliwo?? to tutaj s?owo klucz.

Joomla Templates

Wygl?d strony to pierwsza i bardzo wa?na rzecz na jak? zwraca uwag? internauta po wej?ciu na stron?, zanim zd??y cokolwiek przeczyta?. W tej dziedzinie rwnie? joomla oferuje niewiarygodne mo?liwo?ci w tworzeniu i dostosowaniu witryny do indywidualnych potrzeb. Jest ca?a masa darmowych templatek, jak i p?atnych.

To tyle tytu?em wst?pu, ktry b?d? poprawia? i uzupe?nia? w miar? potrzeb. Powodzenia.

 

Statystyki s? niezb?dne, dla nadzoru nad witryn?, jak i rwnie? dla bardziej przyziemnej przyczyny - dla zaspokojenia w?asnej ciekawo?ci, czy w ogle i kiedy i kto wchodzi na nasz? stron?. Joomla stats to bardzo rozwini?ty system statystyk, po instalacji dostarczaj?cy wielu cennych informacji.

Rozwini?cie w?tku wkrtce.

 

RokAjaxsearch-brak-wynikowPo zainstalowaniu modu?u RokAjaxSearch mo?e si? tak zdarzy?, ?e wpisuj?c wyniki b?dzie nam si? pojawia? komunikat "Brak wynikw".

Pierwsz? rzecz? jak? powinni?my sprbowa? jest najprostsze: odinstalowanie wyszukiwarki i zainstalowanie jej jeszcze raz. Je?li to jednak nie pomo?e i dalej b?dzie problem z wyszukiwaniem bardzo prawdopodobne jest, ?e jest konflikt mi?dzy modu?em a templatk?. Opisz? tu mj przypadek, kiedy zainstalowan? templatk? jest JA_Purity_II. Sprawa jest prosta i szybka do za?atwienia. A wi?c po kolei:

  • logujemy si? na ftp i wchodzimy do katalogu templatki ../templates/ja_purity_ii/
  • wyszukujemy i edytujemy plik component.php
  • znajdujemy w pliku poni?szy kod html:
Więcej…  

RokAjaxsearchW standardzie joomla ma szukajk?, ktr? mo?na okre?li? jako... prost?. Co niektrzy chcieliby, ?eby by?a ona troch? bardziej... wyszukana. Ot? z pomoc? przychodzi nam darmowy modu? RokAjaxSearch.

Jak on dzia?a mo?na si? przekona? na tej stronie. W menu po lewej u gry. Z wygl?du jest niepozorna i identyczna z orgina?em. Wystarczy zacz?? wpisywa? jakie? s?owo lub fraz? do wyszukania i od razu zobaczymy r?nic?. Ma kilka opcji do wyboru: kolor, sposb wyszukania, ilo?? wynikw.

Więcej…  

smilePisz?c artyku?y dodajemy do nich zdj?cia. S? one w r?nych rozdzielczo?ciach i potrafi? przyprawi? o bl g?owy kiedy chcemy, ?eby miniaturki wygl?da?y prosto i ?eby komponowa?o si? to z ca?o?ci?. Proponuje zainstalowa? prosty plugin "fboxbot".

Wrzucamy zdj?cia do artyku?u, poprzez upload w jce editor lub poprzez klienta ftp na nasz serwer. Nast?pnie dodajemy standardowo zdj?cie do artyku?u. Ma ono rozdzielczo?? np. 800x600. Nam w artykule na stronie g?wnej nie potrzebne jest a? tak wielkie, wi?c r?cznie zmniejszamy je do ?adanej wielko?ci opcj? Insert/Edit Image, na np. 200x150. Orginalnie taka nam si? wy?wietli miniaturka i na tym... koniec. 

FBoxBot automatycznie tworzy osobny plik o ??danej rozdzielczo?ci, i powoduje, ?e po klikni?ciu na miniatur? otrzymujemy zdj?cie powi?kszone. Dodatkowo je?li w artykule, lub na danej podstronie z artyku?ami mamy kilka zdj?? daje nam mo?liwo?? obejrzenia wszystkich w orginalnych rozmiarach. Kliknij na miniatur? do tego tekstu (u?miechni?t? dziewczyn?;).  Plugin dzia?a tylko i wy??cznie ze zdj?ciami, ktrze s? na serwerze, gdzie mamy zainstalowan? jooml?. Nie dzia?a, kiedy zdj?cie jest dodane jako url z innej strony www.

Instalacja:

Więcej…  
Powered by Tags for Joomla
You are here: