Moja Joomla - to co wiem.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:287. Error 9: Invalid character

Moja Joomla - to co wiem.

FBoxBot - miniaturki w artyku?ach.

Email Drukuj PDF

smile Pisz?c artyku?y dodajemy do nich zdj?cia. S? one w r?nych rozdzielczo?ciach i potrafi? przyprawi? o bl g?owy kiedy chcemy, ?eby miniaturki wygl?da?y prosto i ?eby komponowa?o si? to z ca?o?ci?. Proponuje zainstalowa? prosty plugin "fboxbot".

Wrzucamy zdj?cia do artyku?u, poprzez upload w jce editor lub poprzez klienta ftp na nasz serwer. Nast?pnie dodajemy standardowo zdj?cie do artyku?u. Ma ono rozdzielczo?? np. 800x600. Nam w artykule na stronie g?wnej nie potrzebne jest a? tak wielkie, wi?c r?cznie zmniejszamy je do ?adanej wielko?ci opcj? Insert/Edit Image, na np. 200x150. Orginalnie taka nam si? wy?wietli miniaturka i na tym... koniec. 

FBoxBot automatycznie tworzy osobny plik o ??danej rozdzielczo?ci, i powoduje, ?e po klikni?ciu na miniatur? otrzymujemy zdj?cie powi?kszone. Dodatkowo je?li w artykule, lub na danej podstronie z artyku?ami mamy kilka zdj?? daje nam mo?liwo?? obejrzenia wszystkich w orginalnych rozmiarach. Kliknij na miniatur? do tego tekstu (u?miechni?t? dziewczyn?;).  Plugin dzia?a tylko i wy??cznie ze zdj?ciami, ktrze s? na serwerze, gdzie mamy zainstalowan? jooml?. Nie dzia?a, kiedy zdj?cie jest dodane jako url z innej strony www.

Instalacja:

Poprawiony: piątek, 08 lipca 2011 13:06 Więcej…

RokAjaxSearch

Email Drukuj PDF

RokAjaxsearch W standardzie joomla ma szukajk?, ktr? mo?na okre?li? jako... prost?. Co niektrzy chcieliby, ?eby by?a ona troch? bardziej... wyszukana. Ot? z pomoc? przychodzi nam darmowy modu? RokAjaxSearch.

Jak on dzia?a mo?na si? przekona? na tej stronie. W menu po lewej u gry. Z wygl?du jest niepozorna i identyczna z orgina?em. Wystarczy zacz?? wpisywa? jakie? s?owo lub fraz? do wyszukania i od razu zobaczymy r?nic?. Ma kilka opcji do wyboru: kolor, sposb wyszukania, ilo?? wynikw.

Poprawiony: piątek, 08 lipca 2011 12:44 Więcej…

Email Drukuj PDF

RokAjaxsearch-brak-wynikow Po zainstalowaniu modu?u RokAjaxSearch mo?e si? tak zdarzy?, ?e wpisuj?c wyniki b?dzie nam si? pojawia? komunikat "Brak wynikw".

Pierwsz? rzecz? jak? powinni?my sprbowa? jest najprostsze: odinstalowanie wyszukiwarki i zainstalowanie jej jeszcze raz. Je?li to jednak nie pomo?e i dalej b?dzie problem z wyszukiwaniem bardzo prawdopodobne jest, ?e jest konflikt mi?dzy modu?em a templatk?. Opisz? tu mj przypadek, kiedy zainstalowan? templatk? jest JA_Purity_II. Sprawa jest prosta i szybka do za?atwienia. A wi?c po kolei:

  • logujemy si? na ftp i wchodzimy do katalogu templatki ../templates/ja_purity_ii/
  • wyszukujemy i edytujemy plik component.php
  • znajdujemy w pliku poni?szy kod html:
Poprawiony: piątek, 08 lipca 2011 12:01 Więcej…

Mod_php

Email Drukuj PDF

Drobnym, ale bardzo przydatnym modu?em jestmodu? PHP (mod_php), pozwalaj?cy nam na implementowanie kodu PHP w naszej joomli. Wiele modu?w, jakie s? dost?pne spe?nia pewne okre?lone i tylko tyle. Czasem chcemy doda? jaki? zewn?trzny kod PHP, zmodyfikowa? co? istniej?cego i umie?ci? to na stronie. Mod_php umo?liwia wklejenie skrypt PHP w dowolnym miejscu na stronie w taki sam sposb jak korzystamy z modu?w.

Poprawiony: wtorek, 14 grudnia 2010 10:39

jComments

Email Drukuj PDF

Czasem chcemy si? dowiedzie? co kto? my?li o umieszczonych na stronie interntowej tekstach. W standardzie joomla nie ma zainstalowanego komponentu do komentowania artyku?w.

Czynimy to w kilka chwil instaluj?c jComments.

Ci?g dalszy nast?pi.

Strona 1 z 2

You are here: